Vi begynder med at få en grundig forståelse af dine høreudfordringer. Derefter udfører vi en høreprøve for at vurdere typen, årsagen og sværhedsgraden af ​​din hørenedsættelse. Vi er eksperter i at udføre en række specialiserede tests for at afdække, hvad der forhindrer dig i at høre godt. Hos os er en høretest altid gratis, fordi den danner grundlaget for alt hvad vi foretager os i vores samarbejde.

Vores høreevalueringer inkluderer afdækning af dine behov, og vi tager os tid til at snakke med dig om, hvordan din hørelse påvirker dit daglige liv. Ved hjælp af en række audiologiske tests afdækker hørespecialisten, hvilke lyde du er i stand til tydeligt at høre, og hvilke lyde der kan være en udfordring.

Book tid
Hørbart personale foretager høretest på kvindelig kunde.

Resultatet af høreundersøgelsen vil vi forklare dig på en let forståelig måde, så du virkelig forstår dit eget høretab. Vi har veluddannet personale og når din høreevaluering er afsluttet, vil du være informeret om din specifikke type høretab og de bedste måder at behandle det på. Det er vigtigt for os at du er med i processen og i valget af den endelige løsning. Vi kan klart anbefale at medbringe en ven eller et familiemedlem til din aftale, da der er mange nye informationer at huske på vejen mod bedre hørelse.

Vi er her for at besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have, da din forståelse af dit høretab og de tilgængelige løsninger er medvirkende til din succes som bruger af høreapparater.

Du er i fokus

Vi behandler hver kunde individuelt. Dine behov og bekymringer står øverst på vores prioritetsliste. At forstå din livsstil, beskæftigelse, fritidsaktiviteter og hvordan de alle vedrører din høreevne, giver os et vigtigt fundament for dit forløb hos Hørbart. Inden du begynder din evaluering, vil hørespecialisten spørge ind til din eventuelle sygehistorie for at lære om tidligere skader eller medicin, der kan påvirke din hørelse. Når vi først har lært dig at kende, og hvad der bragte dig til os, begynder vi med en visuel undersøgelse af dine ører.

Otoskopi

Ved hjælp af et værktøj kaldet et otoskop begynder hørespecialisten din høreevaluering med et omfattende kig inde i dine ører. For at være i stand til at høre tydeligt skal vores øregange være fri for blokeringer, og vores trommehinder skal være intakte.

Test af toner – luftledning

Det næste trin i din høreundersøgelse er at finde ud af, hvor godt du er i stand til at høre lyde af forskellige lydstyrker og frekvenser. Du bliver bedt om at bære et par hovedtelefoner eller insert-telefoner, og hørespecialisten spiller en række forskellige bip-lyde. Ved at angive, hvornår du kan høre lyden, der afspilles, giver det en audiologisten en forståelse for graden af din hørenedsættelse.

Test af toner – benledning

Oftest stammer høretab fra det indre øre, og med benlednings test er hørespecialisten i stand til at bestemme nøjagtigt, hvor godt denne del af dit øre fungerer. Hørespecialisten sætter en benlednings-bøjle på din hoved. Denne enhed vil sende vibrationer direkte til dit kranie og på en måde, der ligner luftledningstest, hjælper med at bestemme, hvor godt du kan høre forskellige tonehøjder og frekvenser. Da det ydre og mellemøret bliver ‘forbigået’ under denne test, fokuserer benlednings-test udelukkende på hørelsen i ​​dit indre øre. Hvis der er høretab, hjælper de data, der er indsamlet fra denne test, med at bestemme årsagen til og placeringen af ​​din hørenedsættelse.

Tal genkendelse og test af taleforståelse

De sidste dele af din høreevaluering er beregnet til at bestemme, hvor godt du kan høre og forstå talte ord. Verbal kommunikation er typisk et af de største områder i vores liv, der påvirkes af høretab, så det er afgørende at få indsigt i, hvor godt du kan høre og forstå talte ord, før vi diskuterer behandlingsmuligheder. Under tal genkendelses testen afspilles indspillede tal for dig i svagere og svagere lydstyrker, som du skal gentage, indtil du ikke længere kan høre dem. Dette gøres for at validere luftledningstesten.

På samme måde skal du til taleforståelsestesten (også kaldet skelnetest), gentage de ord, der afspilles, for at analysere, hvor godt du både kan høre og forstå mundtlig kommunikation. Hvis vi finder ud af, at du har nedsat hørelse, vil resultaterne af disse to tests være nyttige til at bestemme, hvilket udbytte du kan forvente at få af høreapparater i dit daglige liv.

Tympanometri og reflekser

Vi vil også måle trykket i dit øre med et tympanometer, for at vurdere forholdene i mellemøret. Denne test giver os nyttig information i forhold til udredning af årsagen til en eventuel hørenedsættelse og i forhold til indstilling af høreapparater.

Hvad er det næste?

Vi stræber hos Hørbart™ efter at tilbyde den bedste information, de bedste produkter og den bedste service til dig, der kommer i et Hørbart™ hørecenter, så du får den løsning der passer bedst til netop dig. Vores mål er, at du fuldt ud forstår, hvordan din hørelse påvirker dit daglige liv og tilbyder uafhængig rådgivning. Vi vil altid anbefale den bedste behandlingsmulighed baseret på dine specifikke hørebehov og i sidste ende lade beslutningen om behandlingen være i dine hænder. Vi sigter mod at være din guide i processen og respekterer dine ønsker og behov.

At opnå succes med dine nye høreapparater afhænger i vid udstrækning af, om du har den rigtige teknologi, om høreapparaterne er indstillet nøjagtigt til dig, ud fra en korrekt høretest og at du som kunde har fået fyldestgørende vejledning i, hvordan du bruger og vedligeholder dine apparater.

Hos Hørbart™ er du sikret høj kvalitet og faglighed.‍

Tilpasning

Tilpasning af lyden i dine høreapparater

Hvad er det så lige der skal ske når du skal have høreapparater?

Alle vores kunder får muligheden for at låne  høreapparater fra vores brede udvalg med hjem, så de kan afprøves i vante omgivelser.

Så når du har været til høreprøve hos Hørbart™ har du enten mulighed for at vi tilpasser apparater til dig med det samme eller inden for 7 dage afhængig af hvilke produkter du ønsker.

Hos Hørbart™ følger vi branchens bedste praksis og sikrer os at du er med os i processen, så dit forløb hos os bliver succesfuldt.

Ved tilpasning af nye høreapparater hos Hørbart™ vil du opleve, at hørespecialisten også tester den fysiske pasform af apparaterne. Det er essentielt at de sidder ordentligt på/i dine ører for at opnå succes.

Hørbart kunde i gang med fjernjustering.
Hørbart hørespecialist i gang med fjernjustering.

Trin to er indstilling af lyden, så den matcher din hørelse præcist. I denne del af processen er det vigtigt, at du er tilpas med hvordan lyden er for dig og vi tester forskellige lyde af sammen med dig.

Du får en grundig vejledning i brugen og vedligehold af høreapparaterne og vi gennemgår hvad du kan forvente at opnå med høreapparaterne.

Tilpasnings- og tilvænningsperioden er den vigtigste periode, du vil have hos Hørbart™. Da hver type høretab er forskellig og kan påvirke mennesker på forskellige måder, kræver det præcision og nøjagtighed, at programmere dine høreapparater præcist til dine behov.

Gør livet Hørbart™

Book tid

Det siger kunderne...

Tilvænning

Tilvænning til dine nye høreapparater

Nye høreapparater kan kræve tilvænning

Uanset om du aldrig før har haft høreapparater eller om du skal have nye, kan det tage tid for dig at vænne dig til dem og få det bedste ud af dem. I starten vil du ofte opleve mange nye lyde, og det er vigtigt at være tålmodig. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om dine fremskridt, kan du altid skrive eller ringe til din høreapparatspecialist for at få hjælp. Det er helt normalt at høreapparater skal justeres nogle gange i løbet af prøveperioden. Det er et samarbejde mellem dig og din hørespecialist, derfor er det vigtigt at tale om de oplevelser du har.

Tilpasning af høreapparat på kvindelig kunde hos Hørbart.
Mandlig kunde fra hørbart med Phonak høreapparat på øret.

Vær realistisk og tålmodig

Et høretab kommer meget sjældent fra dag til dag. I de fleste tilfælde har man mistet evnen til at høre lyde, over mange år. Det er oftest detaljerne og nuancerne der forsvinder, når mennesker taler og normale lyde fra din hverdag, såsom trafik, fuglekvidder, uret der tikker, blade der rasler i vinden og mange andre lyde.

Mange af de lyde kommer pludselig tilbage igen, når du får høreapparater på og derfor har din hjerne brug for tid og øvelse til at vænne sig til de ‘nye’ lyde. Det kan tage tid for dig at vænne sig til det nye lydbillede.

Brug dem så meget som muligt i starten for at blive bedre til at genkende lydretning og for, at lære hvilke høreapparatindstillinger der fungerer bedst for dig i forskellige situationer. Har du aldrig haft høreapparater før, vil din hørespecialist typisk tage højde for det, når han eller hun indstiller høreapparaterne til dig. Det er helt ok, at starte med en svagere indstilling. For så kan man hen ad vejen, som du vænner dig til lydene, justere mere op for styrken. At få høreapparater er et vigtigt skridt mod bedre hørelse, hvis du har høretab, men det er ikke målstregen. Tilvænning til høreapparater er en proces, der tager tid, engagement, øvelse og lidt tålmodighed.

Book tid

Sådan gør du

Seks gode råd

Med følgende i baghovedet, når du starter rejsen mod nye høreapparater, opnår du success.

Accept

Overraskende nok begynder det første trin inden køb af høreapparater. Når du først accepterer at du har et behandlingskrævende høretab, kan du forberede dig på at få den hjælp, du har brug for til at begynde din rejse mod et hørbart liv.

Vær positiv

Trin to handler om at træffe et personligt valg for at opnå bedre hørelse med en positiv holdning. At købe høreapparater er ikke nødvendigvis lig med succes, du skal have et ønske om at få det bedste ud af apparaterne.

Vær proaktiv

Du er, sammen med hørespecialisten, den vigtigste faktor for at lykkes. Hvis du oplever udfordringer med høreapparaterne, er det vigtigt du tager kontakt til dit hørecenter. Ingen spørgsmål er for små. Det er sparringen mellem dig og din hørespecialist som skaber basen for din succes med høreapparaterne. Husk på, at vi kun kan hjælpe dig, når vi kender dit behov for hjælp.

Søg viden

I forlængelse af ovenstående kommer trin fire, personlig viden. Jo mere du ved om dit høretab og behandling, jo mere aktivt kan du deltage i din tilpasning af høreapparaterne. Hørelse kræver mere end ørerne. Det er en kompleks funktion, der kræver samarbejde mellem hjernen og dine andre sanser.

Forventninger

Det femte skridt mod succes er at sætte realistiske forventninger. Høreapparater hjælper dig med at høre bedre – men ikke perfekt. Fokuser på hvad du kan forvente at opnå, og husk, at indlæringskurven kan tage alt fra seks uger til seks måneder.

Hav tålmodighed

At vænne sin hjerne til ‘gamle’ lyde igen efter mange år med snigende høretab kan være en udfordring. Lydene vil blive bedre med tiden, da de rigtige lyde i hverdagen genindføres i din bevidsthed efter du ikke har hørt dem i årevis. I starten vil nogle lyde virke høje. Nogle gange er det bedst med en gradvis tilvænning, hvor du øger brugstiden med høreapparaterne over en periode og andre gange vil det være bedst at bruge dem mest muligt, for at vænne sig til dem hurtigere.

Booking

Book din tid online

Vi har klinik i både Vejle, Viborg, Herning  og Skanderborg men vi pakker også gerne udstyret og kører forbi dig i hjemmet*.

* Tidsbestilling til hjemmebesøg bookes via telefon eller mail.

Find Hørbart i Herning, Viborg, Vejle og Skanderborg